Sunday, August 8, 2010

Hari 57: Duli Yang Maha Mulia

Selangor

LAGU NEGERI SELANGOR

Duli Yang Maha Mulia,
Selamat diatas taktha,

Allah lanjutkan usia Tuanku
Rakyat mohon restu,
Bawah duli Tuanku,

Bahagia selama-lamanya
Aman dan sentosa
Duli Yang Maha Mulia.

No comments:

Post a Comment